Семинар за наставнике солфеђа – предавач Владимир Јовановић

У суботу, 22.03.2008. одржан је семинар за наставнике солфеђа са предавачем Владимиром Јовановићем.