КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Набавка радова – важи од 5.6.2013. до 14.6.2013. у 12h

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр: 01/2013 набавка радова – израда и уградња фасадне столарије – прозора на згради школе, 45421132 – уградња прозора

ОГЛАС ВАЖИ од 5.6.2013. до 14.6.2013. у 12h

Преузмите документацију:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда