Koнцерт београдских гудача

На концерту београдских гудача, наступила је Марија Марковић,
ученица 2. разреда СМШ виолине (класа Љиљана Анакиев Грујић).Концерт је одржан у сали
МШ „Мокрањац“, 25. априла 2017. године.