Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу

Обавештавамо вас да се, због ванредног стања насталог услед епидемиолошке ситуације, пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу, за школску 2020/2021. годину, обавља електронски, путем веб пријаве, која се налази на адреси https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/.

Пријављивање почиње у уторак, 31.03.2020. године и траје до уторка 07.04.2020. године.

За сва питања, примедбе, сугестије или могуће проблеме који би могли да се јаве у вези са електронским пријављивањем за полагање пријемног испита, као и за сва друга питања у вези са пријављивањем и полагањем пријемних испита, отворена је електронска адреса prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs .

Допис Министарства можете погледати овде

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs