Основна школа

Основна музичка школа „Јосиф Маринковић“ функционише на три локације у граду. Целокупна настава за највећи број класа одржава се у матичној згради која се налази у Крунској 8, општина Врачар. Школа дели зграду са МШ „Мокрањац“ а њене просторије налазе се у приземљу и на првом спрату. У приземљу се користе три учионице а на првом спрату постоји седам учионица и свечана сала.

Поред матичне школе, настава се одржава иу два истурена одељења. Једно се налази на Новом Београду, у оквиру основне школе „Марко Орешковић“ у Отона Жупанчича 30 а друго на Карабурми у оквиру основне школе „Јован Поповић“ у Маријане Грегоран 62.

ОДСЕЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

У нашој школи постоји само одсек за класичну музику а инструменти се изучавају у оквиру шестогодишњег, четворогодишњег и двогодишњег основног музичког образовања.

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања изучавају се следећи инструменти:

 • виолина,
 • виола,
 • виолончело,
 • гитара,
 • клавир,
 • хармоника,
 • флаута.

У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања изучавају се следећи инструменти:

 • контрабас,
 • кларинет,
 • хорна,
 • труба,
 • тромбон.

У оквиру двогодишњег основног музичког образовања изучава се програм соло певања.

Поред наставе инструмента, односно певања, изучавају се и следећи предмети: солфеђо, теорија музике, оркестар, хор и упоредни клавир.

 

ПРЕДМЕТИ У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ШЕСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Први циклус Други циклус
I разред II разред III разред IV разред  V разред VI разред
Фонд часова
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Теорија музике 1 35
Оркестар, хор 2 70 2 70 2 70
СВЕГА 4 140 4 140 4 140 6 210 6 210 7 245

 

ПРЕДМЕТИ У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Први циклус Други циклус
I разред II разред III разред  IV разред
Фонд часова
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70
Теорија музике 1 35
Оркестар, хор 2 70 2 70
СВЕГА 4 140 4 140 6 210 6 245

 

ПРЕДМЕТИ У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ДВОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Први циклус Други циклус
I разред II разред
Фонд часова
нед. год. нед. год.
Соло певање 2 70 2 70
Солфеђо 3 105 2 70
Теорија музике 1 35
Упоредни клавир 1 35 1 35
СВЕГА 6 210 6 210