Школа данас

Oсновна музичка школа „Јосиф Маринковић“ има одсек за класичну музику на коме у школској 2016/2017 години има 483 ученика, распоређених у 12 интрументалних класа (виолина, виола, виолончело, контрабас, клавир, гитара, хармоника, флаута, кларинет, труба, хорна, соло певање).

Средња музичка школа има вокално-инструментални одеск за образовање музичког извођача класичне музике, на коме је у школској 2016/2017 години 49 ученика на следећим инструментима: виолина, виолончело, контрабас, гитара, тромбон, флаута, хармоника и соло певању. На завршној години има 6 ученика.

ОСНОВНА ШКОЛА

 Број ученика по разредима

Укупно
Инструмент I разред II разред III разред IV разред  V разред VI разред
Клавир 42 23 22 33 19 21 160
Виолина 18 18 12 15 13 19 95
Виола 2 4 1 1 8
Виолончело 1 4 2 3 1 11
Контрабас 1 4 1 6
Гитара 26 15 15 11 13 20 100
Хармоника 7 8 9 7 8 3 42
Флаута 6 4 8 5 1 2 26
Труба 1 2 2 1 6
Кларинет 6 5 1 3 15
Хорна 1 1 1 3
Тромбон 
Соло певање 8 3 11
Укупно 118 87 74 79 58 67 483

СРЕДЊА ШКОЛА

 Број ученика по разредима

Укупно
Инструмент I разред II разред III разред IV разред
Клавир 3 6 3 2 14
Виолина 8 2 2 2 14
Виола
Виолончело 1 1 2
Контрабас 1 1 1 3
Гитара 1 1
Хармоника 1 1
Флаута 1 2 1 4
Кларинет
Тромбон  1 1 2
Соло певање 3 2 3 8
Укупно 18 15 10 6 49