Средња школа

Прва генерација ученика средње школе уписана је у школској 2007/08. години. Ова школа пружа могућност ученицима да се комплетно образују за музичког извођача, али и да похађају музичке предмете упоредо са неком другом стручном школом или гимназијом.

Средња музичка школа нуди четворогодишње стручно образовање за образовни профил – музички извођач класичне музике:

 • виолина,
 • виола,
 • виолончело
 • контрабас
 • гитара,
 • клавир,
 • хармоника,
 • флаута,
 • кларинет,
 • хорна,
 • труба,
 • тромбон
 • соло певање.

Поред наставе инструмента, односно певања, изучавају се и следећи предмети: камерна музика, уметничка корепетиција, читање с листа, оркестар, упоредни клавир, солфеђо, теорија музике, музички инструменти, хармонија, музички облици, историја музике, контрапункт, етномузикологија и национална историја музике.

 OПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА РАЗРЕД
ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ  
нед. год. нед. год. нед. год нед. год. УКУПНО
1. Српски језик 3 105 3 105 3 105 3 96 411
2. Страни језик* 2 70 2 70 2 70 2 64 274
3. Други страни језик 2 70 2 70 2 70 2 64 274
4. Информатика 1
блок
35
30
1
блок
35
30
блок 60 блок 60 250
5. Историја са историјом
    културе и цивилизације
2 70 2 70 1 35 175
6. Биологија 2 70 70
7. Физика 2 70 70
8. Социологија 1 35 35
9. Психологија 2 70 70
10. Филозофија 2 64 64
11. Физичко васпитање 2 70 2 70 2 70 2 64 274
СВЕГА: 16 590 13 485 12 480 11 412 1967
 *Италијански језик је страни језик који обавезно уче ученици одсека извођач класичне музке – соло певање

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА РАЗРЕД
ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ  
нед. год. нед. год. нед. год нед. год. УКУПНО
1. Главни предмет (инструмент
    или соло певање) 
3 105 3 105 3 105 3 99 414
2. Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 276
3. Теорија музике 1 35 35
4. Музички инструменти 1 35 35
5. Хармонија 3 105 2 70 2 66 241
6. Контрапункт 2 70 2 66 136
7. Историја музике са упознавањем
    музичке литературе
1 35 3 105 2 66 206
8. Музички облици 1 35 1 35 2 66 136
9. Етномузикологија 1 35 1 33 68
10. Национална историја музике 1 33 33
11. Камерна музика 1 35 1 35 2 70 2 66 206
12. Оркестар – хор 2 70 2 70 2 70 2 66 276
13. Читање с листа 1 35 1 35 1 35 1 33 138
14. Упоредни клавир 1 35 1 35 1 35 1 33 138
15. Корепетиција за клавиристе 1 35 1 35 1 35 1 33 138
СВЕГА: 13 455 16 560 21 735 22 726 2476