Међународно такмичење „Антон Еберст“, Нови Сад

ФЛАУТА (28. новембар – 2. децембар 2013. године)
Василиса Медојевић, 4. разред средње
класа: Марина Ненадовић
III награда