Добровољни родитељски динар

Mузичка школа „Јосиф Маринковић“ је државна школа која нема сопствени извор прихода, па јој је помоћ увек добродошла. Да би настава била квалитетнија и да би нашим ученицима обезбедили услове да остваре све своје потенцијале, молимо родитеље да се укључе и уплатом новчаних средства, у складу са сопственим могућностима , подрже наше напоре.

По одлуци Савета родитеља и Школског одбора, максимални износ појединачне донације коју родитељи уплаћују на рачун школе, може бити 3000 динара.

 Хвала!

Сврха уплате: уплата за добровољни родитељски динар

Прималац: Музичка школа „Јосиф Маринковић“, Крунска 8, Београд

Шифра плаћања: 189

Рачун примаоца: 840-1390666-03