Управа у нашој школи

Директор

Боривоје Цекић

Помоћник директора

Александра Јованов

Секретар

Жељко Аџић

Стручни сарадник-педагог

Зорана Ковачев

Шеф рачуноводства

Михаило Јововић

Административни радник

Mилена Јелић