Управа у нашој школи

Директор


Милан Вукајловић

Помоћник директора

Љиљана Анакиев Грујић
Драгана Грујић
Снежана Самарџић

Секретар


Тијана Аксентијевић

Стручни сарадници

Зорана Ковачев,педагог
Мила Милановић, психолог

Шеф рачуноводства

Михаило Јововић

Административни радник

Љиљана Џамић

Чланови Школског одбора

1. Татјана Лудвиг

2. Иван Симеуновић

3. Немања Симоновић

4. Невенка Томановић

5. Томислав Барац

6. Ђорђе Стојисављевић

7. Марко Боберић

8. Јелена Папић Чамџић

9. Бојана Друловић