Одсеци у основној школи

У нашој школи постоји само одсек за класичну музику, а инструменти се изучавају у оквиру шестогодишњег, четворогодишњег и двогодишњег основног музичког образовања. Од школске 2019/20. године инструменти се изучавају у оквиру шестогодишњег и четворогодишњег основног музичког образовања.

За све уписане пре школске 2019/20. године, у оквиру шестогодишњег основног музичког образовања изучавају се следећи инструменти:

 • виолина
 • виола
 • виолончело
 • гитара
 • клавир
 • хармоника
 • флаута

Од школске 2019/20. године, у оквиру шестогодишњег основног музичког образовања изучавају се, поред горе наведених и следећи инструменти: кларинет, хорна, труба, тромбон и фагот.

За све уписане пре школске 2019/20. године, у оквиру четворогодишњег основног музичког образовања изучавају се следећи инструменти:

 • контрабас
 • кларинет
 • хорна
 • труба
 • тромбон
 • фагот

Од школске 2019/20. године, у оквиру четворогодишњег основног музичког образовања изучава се контрабас и соло певање.

За све уписане пре школске 2019/20. године, у оквиру двогодишњег основног музичког образовања изучава се програм соло певања.

Поред наставе инструмента, односно певања, изучавају се и следећи предмети: солфеђо, теорија музике, оркестар, хор и упоредни клавир.

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ШЕСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ДВОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Одсеци у средњој школи

У нашој школи постоји само ВОКАЛНО ИНСТРУМЕНТАЛНИ одсек.

Прва генерација ученика средње школе уписана је у школској 2007/08. години. Ова школа пружа могућност ученицима да се комплетно образују за музичког извођача, али и да похађају музичке предмете упоредо са неком другом стручном школом или гимназијом.

Средња музичка школа нуди четворогодишње стручно образовање за образовни профил – музички извођач класичне музике:

 • виолина
 • виола
 • виолончело
 • контрабас
 • гитара
 • клавир
 • хармоника
 • флаута
 • кларинет
 • хорна
 • труба
 • тромбон
 • соло певање

Наши ученици општеобразовне предмете похађају у МШ „Станковић“, а стручне предмете и инструмент у матичној школи.

OПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

 *Италијански језик је страни језик који обавезно уче ученици одсека извођач класичне музике – соло певање

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ