Одсеци у основној школи

У нашој школи постоји само одсек за класичну музику, а инструменти се изучавају у оквиру шестогодишњег и четворогодишњег и двогодишњег основног музичког образовања и васпитања.

У  оквиру шестогодишњег основног музичког образовања  и васпитања се изучавају следећи инструменти:

У  оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања се изучавају:

Поред наставе инструмента, односно певања, изучавају се и следећи предмети: солфеђо, теорија музике, оркестар, хор и упоредни клавир.

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ШЕСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (КОНТРАБАС)

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ (СОЛО ПЕВАЊЕ)

Одсеци у средњој школи

У нашој школи постоји само ВОКАЛНО ИНСТРУМЕНТАЛНИ одсек.

Прва генерација ученика средње школе уписана је у школској 2007/08. години. Ова школа пружа могућност ученицима да се комплетно образују за музичког извођача, али и да похађају музичке предмете упоредо са неком другом стручном школом или гимназијом.

Средња музичка школа нуди четворогодишње стручно образовање за образовни профил – музички извођач класичне музике:

Наши ученици општеобразовне предмете похађају у МШ „Станковић“, а стручне предмете  у матичној школи.

OПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ (важи за генерације уписане од 2020/2021)

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ (важи за генерације уписане од 2020/2021)

* Предмет имају само ученици клавира
**Предмет имају сви ученици осим ученици клавира
***Предмет имају само ученици соло певања