Дувачки одсек

16. Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

5. такмичење флаутиста „Славенски“, Београд

 

Соло певање

Sofia Gran Prix, Бугарска

 

Вера Ковач Виткаи, Нови Сад

 

 

Теоретски предмети

26. Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета