Дувачки одсек

Републичко такмичење, Београд

Републички фестивал музичких и балетских школа

16. Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

5. такмичење флаутиста „Славенски“, Београд

Клавирски одсек

Републичко такмичење, Београд

Републички фестивал музичких и балетских школа

Меморијал „Аца Панић“

 

Гудачки одсек

Републички фестивал музичких и балетских школа

Меморијал „Аца Панић“

 

Соло певање

Sofia Gran Prix, Бугарска

 

Вера Ковач Виткаи, Нови Сад

 

Камерна музика

Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“, Београд

Републички фестивал музичких и балетских школа

 

Теоретски предмети

26. Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета