ДУВАЧКИ ОДСЕК

21. Међународни фестивал, Уб

25. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“

23. Меморијал „Душан Протић“

Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

ГИТАРА

Classic Art, Шабац

Републичко такмичење музичких школа Србије

Међународно такмичење „Др Јован Јовичић“

КЛАВИРСКИ ОДСЕК

Млади виртуоз, Београд

4. Међународни фестивал „ФАНТАСТ“, Бечеј

9. Фестивал пијанизма, Сремска Митровица

Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

Бинички – 11. Регионално такмичење ученика музичких школа

23. Меморијал „Душан Протић“

Прво клавирско такмичење у извођењу савремене српске музике

ГУДАЧКИ ОДСЕК

21. Међународни фестивал, Уб

Републичко такмичење музичких школа Србије

КАМЕРНА МУЗИКА

9. Фестивал пијанизма, Сремска Митровица

Републичко такмичење музичких школа Србије

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике

Бинички – 11. Регионално такмичење ученика музичких школа