СОЛО ПЕВАЊЕ

Angel Voice, Београд

Српска соло песма, Младеновац

Такмичење соло певача „Никола Цвејић“, Рума

ДУВАЧКИ ОДСЕК

„Антон Еберст“, такмичење за кларинет и флауту, Нови СадТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике, Београд

солфеђо

теорија музике