ГИТАРА

Фестивал музичких и балетских школа Србије, Вршац

Републичко такмичење, Београд

Classic Art, Шабац

ГУДАЧКИ ОДСЕК

Међународни фестивал музике „Амадеус“, Београд

Међународно такмичење гудача „Стеван Мокрањац“, Неготин

Републичко такмичење, Београд

ДУВАЧКИ ОДСЕК

Фестивал музичких и балетских школа Србије, Вршац

Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“, Ваљево

Zemun International Music Competition, Београд

Sirmium music fest, Сремска Митровица

КАМЕРНА МУЗИКА

Републичко такмичење, Београд

КЛАВИРСКИ ОДСЕК

Фестивал музичких и балетских школа Србије, Вршац

International piano competition Mozart (online такмичење)

Међународно такмичење „Михаило Вукдраговић“, Шабац

19. Млади виртуоз