За упис у основну музичку школу, непоходан је:

извод из матичне књиге рођених (можe и фотокопија)
Ђачка књижица за основну музичку школу (Образац 11г)

Уколико ученик има завршен неки разред или целу ОМШ за неки други инструмент, потребне су копије књижице (оригинал на увид) и копије сведочанстава.