За упис у основну музичку школу, непоходан је:

  • уписни лист (можете преузети овде.)
  • извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија)
  • књижица за основну музичку школу

Уколико ученик има завршен неки разред или целу ОМШ за неки други инструмент, потребне су копије књижице (оригинал на увид) и копије сведочанстава.