За упис у основну музичку школу, непоходан је:

– уписни лист (можете преузети овде.)

– извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија).