За упис у основну музичку школу, непоходан је:

– уписни лист

– извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија).

Уписни лист за упис у основну музичку школу можете преузети овде.