Документација за упис ученика у први разред средње музичке школе

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

 1. ПУ-МШ образац (купује се у књижари)
 2. Уписни лист за средњу музичку школу (можете преузети овде)
 3. Извод из матичне књиге рођених (копија)
 4. Лекарско уверење о здравственој способности ученика
 5. Сведочанства или потврде са просечном оценом у три последња завршена разредна основне музичке школе:
  1. За шестогодишње образовање– за IV, V и VI разред;
  2. За четворогодишење образовање – за II, III и IV разред;
  3. За двогодишње образовање – за I и II разред.
 6. Сведочанство о завршеној ОМШ
 7. Потврда о положеној Малој матури са бројем бодова (за ученике који сада завршавају ОМШ)
 8. Сведочанства или потврде са просечном оценом у три последња завршена разредна редовне основне школе:
  1. Уколико ученик завршава VI разред – за IV, V и VI;
  2. Уколико ученик завршава VII разред – за V, VI и VII;
  3. Уколико ученик завршава VIII разред – за VI, VII и VIII.
 9. Уколико ученик похађа неку другу средњу школу, потребно је донети потврду да је ученик уписан као редован у ту средњу школу.
 10. Уколико ученик студира, потребна је потврда да је ученик уписан на неки факултет.