ЕПТА – Међународно натјецање за младе пијанисте, Осијек

КЛАВИР (8. – 11. април 2015.)
Галина Николин, 2. разред средње
класа: Сандра Петковић
I награда