ФЕДЕХО

(12. – 14. мај 2016)
ХОР МШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
диригент: Милан Вукајловић
III награда