Koнцерт београдских гудача

На концерту београдских гудача, наступила је Марија Марковић,
ученица 2. разреда СМШ виолине (класа Љиљана Анакиев Грујић).Концерт је одржан у сали
МШ „Мокрањац“, 25. априла 2017. године.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs