Концерт гудачког одсека

У Музеју позоришне уметности, ученици гудачког одсека, одржали су концерт 28. јануара 2020. гоидне. Представили су се ученици основне и средње музичке школе.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs