Концерт „Вече флауте“

На концерту „Вече флауте“ у сали МШ „Станковић“, у суботу, 14. маја 2016. наступила је ученица
наше школе, Јана Јанићијевић, 4. раз СМШ флауте (кл. Марина Ненадовић).
Она је одсвирала следеће композиције:
Келер: Етида бр 14, оп.75
Штамиц: Концерт за флауту Ге-дур
Енеско: Кантабиле и престо

Јана Јанићијевић

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs