Koнцерт „Вече соната“

У Музеју позоришне уметности, у уторак, 26. марта је одражан концерт гудачког одсека. Наступили су наши ученици средње школе, одсвиравши по два става сонате.

Концерт је одржан у оквиру пројекта „Музика у музеју“.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs