Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ у Београду, ученици наше школе су освојили следеће награде:

Марко Сретеновић, (2. СМШ флауте, кл. Марина Ненадовић)
I награда (98,50 поена)

Софија Миленковић, (3. СМШ флауте, кл. Марина Ненадовић)
I награда (96,75 поена)

Вук Стефановић, (2. СМШ фагота, кл. Петар Ристић)
I награда (95 поена)

Милица Мујадин, (2. СМШ фагота, кл. Петар Ристић)
II награда (94 поена)

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs