Међународно такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“

17. и 18. март 2018.
Лазар Мухадиновић, 3. раз. СМШ флауте
класа: Марина Ненадовић
I награда