За упис у основну музичку школу, непоходна је:

– пријава

– извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија).

Пријаву за упис у основну музичку школу можете преузети овде.