Привремена обустава непосредног образовно-васпитног рада, организована настава на даљину

Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије одлучила да се, због тренутне  епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије. У циљу остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Едукативни садржаји за учење на даљину емитоваће се на трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Канал 3) за ученике основне школе и преко платформе РТС Планета за ученике средње школе

  • Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе, који обухватају обрађене наставне јединице изабраних предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.
  • Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (rasporednastave.gov.rs).
  • За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по два часа дневно.
  • За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.
  • У случају да интернет није доступан свим ученицима, распоред часова који ће бити емитовани на РТС Каналу 3 биће истакнут на улазним вратима школе, или ће родитељима бити прослеђиван путем СМС порука или друштвених мрежа.
  • Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета, где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредних дана. Оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје.
  • Истовремено са емитовањем ТВ часова, наставници ће у сарадњи са одељењским старешинама, када је потребно, давати додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. Додатне презентације или задаци за вежбање у радној свесци, домаћи задаци – есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго). Ово се односи и на предмете који ће бити мање заступљени учењем преко канала РТС Канал 3 (музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, страни језици, техника и технологија, информатика и друго).
  • Наставници ће бирати и о томе обавестити родитеље преко одељењских старешина, начин комуникације са ученицима (комуникација може бити путем мејла или одабране онлајн платформе).
  • Наставници ће бележити податке о напредовању ученика и водити рачуна о дневној оптерећености ученика.
  • За ученике средње школе, предавања из општеобразовних предмета и појединих стручних предмета биће доступна преко платформе РТС Планета.

Обавештење за родитеље Министарства просвете, науке и технолошког развоја можете погледати овде.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs