Припремни часове из софеђа и теорије музике за упис у средњу музичку школу.

Ученици који су се пријавили код нас за пријемни у средњу школу, уколико желе да сазнају како изгледа пријемни испит из солфеђа са теоријом музике, могу доћи на час код наставника солфеђа у следећим терминима:

  • среда, 26.04.2023. од 12 часова (Тијана Матић),
  • петак, 05.05.2023. од 13.30 часова (Татјана Лудвиг),
  • уторак, 09.05.2022. од 13:15 часова (Снежана Самарџић).

На овим часовима биће представљени захтеви са претходних пријемних испита, а кроз симулацију ситуације можете видети шта вас тачно очекује на пријемном.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs