Ранг листа за упис ученика у средњу школу – коначни резултати

Музичка школа „Јосиф Маринковић“ школске 2015/16. године прима 16 ученика.

Редни број Шифра ученика Укупан
број бодова
1. КИ1915 358,33
2. АН1815 353,16
3. МУ1215 344,76
4. ШЉ0415 343,21
5. ЛУ0615 338,99
6. КА0215 335,66
7. ЛИ1615 333,68
8. БО1115 333,66
9. ЈА0715 333,11
10. ША2215 327,53
11. НА15145 322,55
12. РИ1315 320,41
13. БА1715 319,67
14. МА0915 319,54
15. СП2115 318,02
16. НЕ0315 301,6
17. КР2015 288,67
18. ДИ1015 287,52
19. БР0115 одустаје
20. ДУ1415 одустаје
21. КУ0815 није положио
22. ГР0515 није положио

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs