Резултати пријемних испита за основну музичку школу, школска 2016/17. година

Списак примљених кандидата за основну музичку школу, за школску 2016/17. годину можете погледати овде.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs