Документација за упис ученика у први разред средње музичке школе:

 1. ПУ образац (књижара)
 2. Пријавни лист (у секретаријату школе)
 3. Сведочанство о завршеној ОМШ
 4. Извод из матичне књиге рођених (може копија)
 5. Лекарско уверење о здравственој способности ученика
 6. Потврда са просечном оценом три завршна разреда редовне основне школе:
  1. уколико ученик завршава VI разред (IV, V, VI)
  2. уколико ученик завршава VII разред (V, VI, VII)
  3. уколико ученик завршава VIII разред (VI, VII, VIII)
 7. Уколико ученик похађа неку другу средњу школу, потребно је донети потврду да је ученик уписан у ту средњу школу
 8. Уколико ученик студира потребна је потврда да је уписан на неки факултет
 9. 9. Шифра ученика (добија се у ОШ и важи за ученике 8. разреда)