Међународно такмичење „Лав Мирски“, Осијек

СОЛО ПЕВАЊЕ (9.-11. мај 2014. године)
Силван Јанковић, 2. разред
класа: Наталија Радић
II награда