Међународно такмичење „Петар Коњовић“

СОЛФЕЂО
Тадија Петровић, 4. разред OМШ
класа: Милица Васић
I награда

 

ФЛАУТА (6-12. мај 2016.)
Лазар Мухадиновић, 1. разред флауте СМШ
класа: Марина Ненадовић
I награда
КЛАВИР (6. – 12. мај 2016.)
Галина Николин, 3. разред клавира СМШ
класа: Сандра Петковић
II награда

 

ТРОМБОН (5.-12. мај 2014. године)
Илија Станић, 3. разред тромбона ОМШ
класа: Вера Ристић
I награда, ЛАУРЕАТ
КЛАВИР (5.-12. мај 2014. године)
Михајло Узуновић2. разред клавира ОМШ
класа: Вера Јашмак
III награда