Термини пријемних испита за основну музичку школу, за школску 2018/19. годину

За упис у основну музичку школу ученици полажу пријемни испит пред комисијом коју чине наставник теоретске наставе и наставник неког инструмента.

          На пријемном испиту се проверавају музичке способности. Неопходно је да ученик отпева једну песму по свом избору.

          У први разред основне музичке школе у трајању од шест година (виолина, виола, виолончело, гитара, клавир, хармоника и флаута) може да се упише ученик млађи од 9 година, у трајању од четири године (кларинет, хорна, труба, тромбон) – млађи од 11 година и у трајању од две године (соло певање) – старији од 14 година.

          У први разред за инструмент контрабас може да се упише ученик млађи од 15 година.

          У први разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него што је предвиђено или дете предшколског узраста, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

          Након пријемног испита и објављивања спискова ученика који су примљени, упис ће се вршити према распореду који ће бити благовремено објављен.

Термине пријемних испита за основну музичку школу, за школску 2018/19. годину, за матичну школу, можете погледати овде.

Термине пријемних испита за основну музичку школу, за школску 2018/19. годину, на истуреним одељењима на Новом Београду и Карабурми, можете погледати овде.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs