Пријемни испит за основну музичку школу, за школску 2020/21. годину

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ НОВИ БЕОГРАД:

Резултате пријемног испита на издвојеном одељењу Нови Београд, можете погледати овде.

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ КАРАБУРМА:

Резултате пријемног испита на издвојеном одељењу Карабурма, можете погледати овде.

МАТИЧНА ШКОЛА:

Резултате пријемног испита у матичној школи, можете погледати овде.

Упис ће се обавити у матичној школи, у среду 01. јула 2020. године у периоду од 10 до 14 часова и понедељак 06. јула 2020. године, у периоду од 10 до 14 часова и у периоду од 16 до 20 часова.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs