Oтворено школско такмичење гудача „Владимир Ђорђевић“

ВИОЛИНА  (8.-9. април 2017. године)
Дуња Савић, 2. разред виолине ОМШ
класа: Светлана Димитријевић
I награда
Тара Арсић, 4. разред виолине ОМШ
класа: Светлана Димитријевић
I награда
Душан Радоичић, 4. разред виолине ОМШ
класа: Светлана Димитријевић
I награда
Нађа Прочковић, 5. разред виолине ОМШ
класа: Лара Обреновић
I награда
Дуња Михаиловић, 1. разред виолине ОМШ
класа: Лука Марковић
I награда
ВИОЛИНА (26. и 27. март 2016. год.)
Ана Пејчиновић, 1. разред
класа: Љиљана Анакиев Грујић
I награда
Јанко Јанковић, 1. разред
класа: Љиљана Анакиев Грујић
I награда
Павле Стојковић, 5. разред
класа: Душица Секулић Стојковић
I награда
Тара Арсић, 3. разред
класа: Светлана Димитријевић
I награда
Владимир Крантић, 2. разред
класа: Иван Симеуновић
I награда
Тина Томановић, 6. разред
класа: Драгана Грујић
I награда
Душан Радоичић, 3. разред
класа: Светлана Димитријевић
II награда
Зорица Крантић, 5. разред
класа: Иван Симеуновић
II награда
Јелена Лунић, 4. разред
класа: Иван Симеуновић
III награда
Саша Михаиловић, 6. разред
класа: Љиљана Чанић
III награда
Сергеј Мартић, 6. разред
класа: Иван Симеуновић
III награда
КОНТРАБАС (26. и 27. март 2016.године)
Александар Ајанди, 3. разред
класа: Магдалена Ранчић
III награда