Ученици који желе да упишу средњу музичку школу – вокално иструментални одсек, полажу солфеђо и инструмент/соло певање.

СОЛФЕЂО

 • Мелодијска вежба с листа
 • Ритмичко читање с листа
 • Питања из Теорије музике (усмено)

КЛАВИР

 • Етида
 • Полифона композиција
 • Први став сонате
 • Композиција по слободном избору

ХАРМОНИКА

 • Скала
 • Етида
 • Циклични облик – најмање 2 става или Тема с варијацијама
 • Композиција по слободном избору

ГИТАРА

 • Скала
 • Етида
 • Композиција по слободном избору

СВИ ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

 • Скала дурска и молска
 • Етида
 • Композиција по слободном избору

ВИОЛИНА, ВИОЛА И ВИОЛОНЧЕЛА

 • Скала дурска и молска
 • Етида
 • Први став сонате или концерта

КОНТРАБАС

 • Скала дурска или молска
 • Етида
 • Композиција по слободном избору

СОЛО ПЕВАЊЕ

 • Једна вокализа
 • Једна композиција старог мајстора
 • Једна песма по слободном избору