Резултати првог круга пријемних испита за основну музичку школу, за школску 2017/18. годину

Списак кандидата који су примљени у први разред основне музичке школе, за школску 2017/18. годину, у матичној школи, можете погледати овде.

У току маја месеца биће обављена још три пријемна испита. Кандидати који сада нису примљени биће узети у обзир након завршетка свих пријемних испита. 

Резултати пријемних испита на истуреним одељењима биће објављени накнадно.

Упис примљених кандидата обавиће се у јуну месецу, а термини ће бити објављени накнадно.

Музичка школа "Јосиф Маринковић"

Крунска 8 11000 Београд Телефон: (011) 3236 504 Е-маил: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs