мај 2023. године

мај 2022. године

30.мај – 5. јун 2021. године

Соло инструменти

07. – 12. мај 2019. године

Соло инструменти

Камерна музика

08. – 13. мај 2017. године

Соло инструменти

07. – 13. мај 2016. године

Соло инструменти

Камерна музика: Дуо гитара

07. – 13. мај 2015. године

Соло инструменти

Камерна музика: „Дуо Маринковић“

Оркестар

08. – 14. мај 2014. године

Соло инструменти

Камерна музика: Камерни дуо

Оркестар

2013. година

 Соло инструменти

Камерна музика