(8.-9. децембар/15.-16. децембар 2018. године)

 

(9.-10. децембар/17. децембар 2017. године)

 

СОЛФЕЂО  

 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

 

ХАРМОНИЈА

 

(10.-11. децембар 2016. године)