(2.-3. децембар 2023.)

ОМШ

СМШ

(4.-5. децембар 2021. године)

солфеђо

(7.-8. децембар 2019. године)

солфеђо

теорија музике

(8.-9. децембар/15.-16. децембар 2018. године)

(9.-10. децембар/17. децембар 2017. године)

СОЛФЕЂО  

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

ХАРМОНИЈА

(10.-11. децембар 2016. године)