(2024. година)

(2023.)

ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (2022. године)

КЛАВИР (2022. године)

 

КАМЕРНА МУЗИКА (2022. године)

ГИТАРА (2021. године)

ГУДАЧКИ ИНТРУМЕНТИ (2021. године)

КАМЕРНА МУЗИКА (2021. године)

ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ (2019. године)

КЛАВИР (2019. године)

ГУДАЧКИ ИНТРУМЕНТИ (2018. године)

ГИТАРА (2018.)

ХАРМОНИКА (2018.)

КАМЕРНА МУЗИКА (2018.)

КЛАВИР (25. март – 9. април 2017. године)

ФЛАУТА (25. март – 9. април 2017. године)

КАМЕРНИ ТРИО (25. март – 9. април 2017. године)

ДУО СА КЛАВИРОМ (април 2016. године)

КОНТРАБАС (април 2016. год.)

ВИОЛОНЧЕЛО (април 2016. год.)

ВИОЛИНА (април 2016. год.)

ГИТАРА (април 2016. год.)

ФЛАУТА (март 2015. год.)

КАМЕРНИ АНСАМБЛИ (март 2015. год)

КЛАВИР (март 2015. год.)

СОЛО ПЕВАЊЕ (март 2015. год.)

ТРУБА (март 2015. год.)

ТРОМБОН (март 2015. год.)

ГИТАРА (2014. година)

ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНИ ДУО (2014. година)

КАМЕРНИ ДУО, ДУО СА КЛАВИРОМ (2014. година)

ТРУБА (2013. година)

КЛАВИР (2013. година)

ФЛАУТА (2013. година)

СОЛО ПЕВАЊЕ (2013. година)

ТРОМБОН (2013. година)