СОЛО ПЕВАЊЕ (16.-17. новембар 2019. године)

СОЛО ПЕВАЊЕ (19.-20. новембар 2016. године)

СОЛО ПЕВАЊЕ  (14.-15. новембар 2015. год.)

СОЛО ПЕВАЊЕ (16-17. новембар 2013.године)

СОЛО ПЕВАЊЕ (2012. год.)