Целокупна настава за највећи број класа одржава се у матичној згради која се налази у Крунској 8, општина Врачар. Школа дели зграду са МШ „Мокрањац“ а њене просторије налазе се у приземљу и на првом спрату. У приземљу се користе три учионице а на првом спрату постоји седам учионица и свечана сала.
У матичној школи постоји могућност похађања наставе на одсеку за класичну музику а инструменти који се изучавају су:

 • виолина,
 • виола,
 • виолончело,
 • контрабас,
 • гитара,
 • клавир,
 • хармоника,
 • соло певање
 • флаута,
 • обоа,
 • кларинет,
 • фагот
 • хорна,
 • труба,
 • тромбон,

Поред наставе инструмента, односно певања, изучавају се и следећи предмети:

 • солфеђо,
 • теорија музике,
 • хармонија
 • контрапункт
 • музички облици
 • историја музике са упознавањем музичке литературе
 • национална историја музике
 • етномузикологија
 • камерна музика
 • читање с листа
 • клавирски дуо
 • упоредни клавир
 • хор
 • оркестар