ДУВАЧКИ ОДСЕК

Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд

Меморијал „Душан Протић“, Београд

Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“, Ваљево

Међународно натјецање лимених и дрвених пухача, Вараждин

Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

ГУДАЧКИ ОДСЕК

Међународни музички фестивал АМАДЕУС

Фестивал музичких и балетских школа Србије

Такмичење „Млади виртуоз“, Београд

Међународни фестивал гудача Балкана „Guarneri fest“, Бања Ковиљача

Меморијал Аца Панић, Младеновац

27. Републичко такмичење камерне музике, инструменталиста и певача

Међународно такмичење младих виолиниста „МИНИ ПАГАНИНИ“, Београд

Међународни фестивал, Уб

Фестивал гудача, Шабац

КЛАВИРСКИ ОДСЕК

Међународни музички фестивал АМАДЕУС

Фестивал музичких и балетских школа Србије

„Млади виртуоз“, Београд

Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд

Отворено школско такмичење младих пијаниста др Милоје Милојевић, Крагујевац

Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

Отворено такмичење ученика музичких школа Србије „Бинички“, Београд

Меморијал „Душан Протић“, Београд

Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић“, Смедеревска Паланка

КАМЕРНА МУЗИКА

Републичко такмичење музичких школа Србије, Београд

Међународно такмичење камерне музике „Оливера Ђурђевић“, Београд

Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“, Ваљево

ГИТАРА

Фестивал музичких и балетских школа Србије

Такмичење „Мали виртуоз“, Београд

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета

8. такмичење „Корнелије“