НАША ШКОЛА

Основна музичка школа „Јосиф Маринковић“ функционише на три локације у граду. Целокупна настава за највећи број класа одржава се у матичној згради која се налази у Крунској 8, општина Врачар. Школа дели зграду са МШ „Мокрањац“ а просторије наше школе се налазе на приземљу и на првом спрату. На приземљу се користе три учионице а на првом спрату постоји седам учионица и свечана сала.

Поред матичне школе, настава се одржава иу два издвојена одељења. Једно се налази на Новом Београду, у оквиру основне школе „Марко Орешковић“ у Отона Жупанчича 30 а друго на Карабурми у оквиру основне школе „Јован Поповић“ у Маријане Грегоран 62.

ОДСЕЦИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

У нашој школи постоји само одсек за класичну музику а инструменти се изучавају у оквиру шестогодишњег и четворогодишњег основног музичког образовања.

У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања изучавају се следећи инструменти:

 • виолина,
 • виола,
 • виолончело,
 • гитара,
 • клавир
 •  
 • хармоника,
 • флаута
 • обоа
 • кларинет
 • фагот
 • труба
 • тромбон
 • хорна

У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања изучава се:

 • контрабас
 • соло певање

Поред наставе инструмента, односно певања, изучавају се и следећи предмети: солфеђо, теорија музике, оркестар, хор и упоредни клавир.

ПРЕДМЕТИ У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ - ШЕСТОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ПРЕДМЕТИ У ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ – ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ