ЗАШТО МИ

Музика има огроман значај за развој деце. Развијањем музичких способности, код њих се увећава низ посебних способности, од којих ће имати пуно користи како у детињству, тако и касније током живота. Слух, вид, вербално изражавање, способност читања, учење страних језика, математичке и креативна способност, социјална прилагодљивост… само су неке од способности које су код музичара изванредно развијене.

Ако желите да ваше дете буде део система у коме може да расте и развија се у свим аспектима, да заволи музику и уметничко изражавање, да буде инспирисано, а његов рад и успеси промовисани, изабраћете нас.

Мисија

Наша мисија је да пружимо младима простор и подршку, да развију своје музичке способности и пробудимо креативне процесе и уметничке аспирације, како би активно учестовали у културном животу заједнице.

Кроз квалитетну наставу и добру организацију наши ученици постижу изврсност у музици, која се преноси у друге области живота. Они се развијају интелектуално, емоционално, социјално и музички, а стичу основе самопоуздања, одговорности и стабилности.

Визија

Савремена школа, која као комплетан систем преакадемског музичког образовања (музичко забавиште, основна и средња музичка школа), представља стожер квалитетних кандидата за даље музичко образовање и вредних, младих људи.