ДУВАЧКИ ОДСЕК

„Stringfest“, Сремска Митровица

Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије, Београд

Меморијал „Душан Протић“, Београд

Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

КЛАВИРСКИ ОДСЕК

Меморијал Матусја Блум, Сарајево (Босна и Херцеговина)

„Sirmium Music Fest“, Сремска Митровица

Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије, Београд

6. Међународно пијанистичко такмичење, Ужице

22. Међународни фестивал, Уб

28. Међународно такмичење младих пијаниста, Шабац

12. Регионално такмичење ученика музичких школа „Бинички“, Београд

21. Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

16. Клавирско такмичење „Славенски“, Београд

5. међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић“, Смедеревска Паланка

ГУДАЧКИ ОДСЕК

Меморијал „Душан Протић“, Београд

СОЛО ПЕВАЊЕ

Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије, Београд

12. Регионално такмичење ученика музичких школа „Бинички“, Београд

Међународно такмичење „Никола Цвејић“, Рума

КАМЕРНА МУЗИКА

Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије, Београд

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

12. Регионално такмичење ученика музичких школа „Бинички“, Београд

31. Републичко такмичење из солфеђа и теоретских предмета

ОМШ

СМШ