Запослени по стручним већима

Стручно веће наставника клавира

Петковић Сандра
мр Комненић Ивана
Mиланов Ива

Урошевић Душица
Цвјетан Јанковић Катарина
Станковић Миловановић Дубравка

Јашмак Вера
Скориков Олга
Поповић Блаженка

Цветковић Емилија
Симић Марија
Деспотовић Ива (Јовановић Вук)

Корепетитори

Зорић Драгана
Путник Ана

Станојевић Милош
Богдановић Марко

Боровић Марко

Симоновић Немања

Стручно веће наставника гитаре

Зубић Дарко
Краљевић Александар

Шијаков Ангел
Миленковић Јана

Банковић Банко
Теофиловић Урош

Јовановић Милош

Стручно веће наставника гудачких инструмената

ВИОЛИНА:

Анакиев Грујић Љиљана
Дамчевић Славица

Секулић Стојковић Душица (Марковић Лука)
Грујић Драгана

Димитријевић Светлана
Чанић Љиљана

Обреновић Лара
Мандић Ивана
Сименуновић Иван

ВИОЛА:

Младеновић Смиљана

ВИОЛОНЧЕЛО:

Мирковић Исидора

КОНТРАБАС:

Ранчић Магдалена

Стручно веће дувачких инструмената

ФЛАУТА:

Мирковић Константин
Ђуран Радовановић Душица
Ненадовић Марина

КЛАРИНЕТ:

Милорадовић Вериша

ТРУБА:

Мијовић Новак

ТРОМБОН:

Ристић Вера

ХОРНА:

Стојовић Зоран

ФАГОТ:

Ристић Петар

Стручно веће наставника хармонике

Недић Гордана
Екмеџић Лазар
Каназир Милан

Стручно веће наставника соло певања

Мартиновић Дијана
Ашковић Кристина

Стручно веће наставника упоредног клавира

др Илић Гордана
Камбасковић Марко

Стручно веће наствaника теоријских предмета

Тајић Југослав
Лудвиг Татјана

Остојић Лазар
Васковић Драгана

Васић Милица
Матић Тијана

Самарџић Снежана
Вукајловић Милан