ДУВАЧКИ ОДСЕК

Zemun International Music Competition

66. Фестивал музичких и балетских школа Србије

7. Међународно такмичење Sirmium Music Fest,

21. Међународни фестивал, Уб

25. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“

23. Меморијал „Душан Протић“

Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

ГИТАРА

Млади виртуоз, Београд

66. Фестивал музичких и балетских школа Србије

Classic Art, Шабац

Републичко такмичење музичких школа Србије

Међународно такмичење „Др Јован Јовичић“

КЛАВИРСКИ ОДСЕК

Интернационални фестивал музике „Примавера“, Бјељина

Меморијал „Аца Панић“, Младеновац

66. Фестивал музичких и балетских школа Србије

Млади виртуоз, Београд

4. Међународни фестивал „ФАНТАСТ“, Бечеј

9. Фестивал пијанизма, Сремска Митровица

Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

Бинички – 11. Регионално такмичење ученика музичких школа

23. Меморијал „Душан Протић“

Прво клавирско такмичење у извођењу савремене српске музике

ГУДАЧКИ ОДСЕК

15. Фестивал гудача Stringfest

21. Међународни фестивал, Уб

Републичко такмичење музичких школа Србије

КАМЕРНА МУЗИКА

9. Фестивал пијанизма, Сремска Митровица

Републичко такмичење музичких школа Србије

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике

Бинички – 11. Регионално такмичење ученика музичких школа

Међународно такмичење из солфеђа и теорије музике