ДУВАЧКИ ОДСЕК

21. Међународни фестивал, Уб

25. Међународни сусрети флаутиста „Тахир Куленовић“

23. Меморијал „Душан Протић“

Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

ГИТАРА

Classic Art, Шабац

КЛАВИРСКИ ОДСЕК

Међународно такмичење „Даворин Јенко“, Београд

Бинички – 11. Регионално такмичење ученика музичких школа

23. Меморијал „Душан Протић“

Прво клавирско такмичење у извођењу савремене српске музике

ГУДАЧКИ ОДСЕК

21. Међународни фестивал, Уб

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике

Бинички – 11. Регионално такмичење ученика музичких школа