СОЛО ПЕВАЊЕ

Angel Voice, Београд

Српска соло песма, Младеновац

Такмичење соло певача „Никола Цвејић“, Рума

ДУВАЧКИ ОДСЕК

Међународно такмичење „Даворин Јенко“

Такмичење „Душан Протић“

„Антон Еберст“, такмичење за кларинет и флауту, Нови Сад

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике, Београд

солфеђо

теорија музике