СОЛО ПЕВАЊЕ

Angel Voice, Београд

Српска соло песма, Младеновац

Такмичење соло певача „Никола Цвејић“, Рума

ДУВАЧКИ ОДСЕК

Међународно такмичење „Даворин Јенко“

  1. Исидора Станић, II награда
  2. Михајло Барац, II награда
  3. Вук Стефановић, категорија А, I награда
  4. Вук Стефановић, категорија Б, II награда

Такмичење „Душан Протић“

  1. Исидора Станић, I награда
  2. Михајло Барац, I награда
  3. Вук Стефановић, I награда

„Антон Еберст“, такмичење за кларинет и флауту, Нови Сад

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК

Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике, Београд

солфеђо

теорија музике